Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Dr. Francsics Ottó, alelnöke Zalai Antal,

tagjai   Szilágyiné Sípos Gabriella, Tóthné Csáki Éva ,Bakos József ,Hájas László, Stuchlik László

titkár: Dr. Gulyás István